• Zwroty, wymiana i reklamacje

I. Ostąpienie od umowy zawartej na odległość - zwrot towaru

Zakupiony produkt nie spełnia Twoich oczekiwań? Możesz go zwrócić w ciągu 14 dni od zakupu bez podawania przyczyny.
 1. Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni od daty zakupu bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pocztą elektroniczną, telefonicznie lub pocztą tradycyjną). Oświadczenie mogą Państwo przesłać:
 a) pocztą elektroniczną na adres sklepu kontakt@nowoczesnedekoracjedodomu.pl
 b) telefonicznie pod numerem telefonu 781265854 po uprzednim przygotowaniu numeru zamówienia
 c) pocztą tradycyjną po uprzednim kontakcie telefonicznym w celu podania adresu korespondencyjnego.
 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności ( w tym koszty doręczenia zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta sprzedający poprosi o numer rachunku bankowego do zwrotu i dokonana zwrotu na wskazany rachunek bankowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli otrzymali Państwo rzecz, to proszę odesłać lub przekazać ją nam na adres wskazany w odpowiedzi zwrotnej do formularza odstąpienia od umowy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania produktu. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni od daty otrzymania produktu. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie kosztywybranego sposobu dostarczenia zwrotnego wysyłki do Sprzedającego.

Jak oddać produkt? To bardzo proste, wystarczy chwila!
 1. Wydrukuj i wypełnij dowolny formularz zwrotu (przykładowy do pobrania Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość doc).
 2. Otrzymasz w informacji zwrotnej adres do wysyłki.
 3. Spakuj i odeślij przesyłkę na podany adres.
 4. Oczekuj zwrotu należności.
 1. Pamiętaj towar jaki zwracasz uszczęśliwi inną osobę!
Zwracany towar nie może posiadać jakichkolwiek śladów użytkowania, powinien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu, w jakim został dostarczony. Zadbaj o odesłanie produktu w stanie jakim go otrzymałeś, ponieważ towar ten po powrocie trafi do innego klienta, dla któego produkt ten będzie idealny. W przypadku widocznych śladów uzytkowania lub braku oryginalnego opakowania zwrot nie zostanie uznany, a produkt zostanie odesłany na koszt odbiorcy.
 1. W przypadku zwrotu produktu sprzedający nie ponosi kosztów dostawy produktu jak i kosztów zwrotu produktu.
Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest poniżej.
II Wymiana produktu

 1. Jeśli chcesz wymienić produkt, zwróć go, a następnie złóż nowe zamówienie. 
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (14 dni).
 1. Pamiętaj towar jaki zwracasz uszczęśliwi inną osobę!
Zwracany towar nie może posiadać jakichkolwiek śladów użytkowania, powinien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu, w jakim został dostarczony. Zadbaj o odesłanie produktu w stanie jakim go otrzymałeś, ponieważ towar ten po powrocie trafi do innego klienta, dla któego produkt ten będzie idealny. W przypadku widocznych śladów uzytkowania lub braku oryginalnego opakowania zwrot nie zostanie uznany, a produkt zostanie odesłany na koszt odbiorcy.
Jak wymienić produkt? To bardzo proste, wystarczy chwila!
 1. Wydrukuj i wypełnij prosty formularz (do pobrania na dole strony).
 2. Otrzymasz w informacji zwrotnej adres do wysyłki.
 3. Spakuj i odeślij przesyłkę na podany adres.
 4. Oczekuj zwrotu należności.
 5. Wejdź na nasz sklep i dokonaj zakupu produktu, na który chciałeś wymienić pierwszy zakup.
 1. W przypadku wymiany produktu sprzedający nie ponosi kosztów dostawy produktu jak i kosztów zwrotu produktu.
III. Reklamacja towaru
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
a) pocztą elektroniczną poprzez adres kontakt@nowoczesnedekoracjedodomu.pl;
b) pisemnie na wskazany adres po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym;
c) telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 781 265 854
Klient następnie zostanie poproszony o wypełnienie dowolnego formularza reklamacyjnego. Przykładowy formularz reklamacyjny znajduje się poniżej.
Wzór formularza reklamacyjnego
 1. Klient jest zobowiązany w swoim zgłoszeniu wskazać cel reklamacji: zwrot środków lub wymianę towaru na nowy.
 2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na podany adres po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta będącego konsumentem byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta sprzedający poprosi o numer rachunku bankowego do zwrotu i dokonana zwrotu na wskazany rachunek bankowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli otrzymali Państwo rzecz, to proszę odesłać lub przekazać ją nam na adres wskazany w odpowiedzi zwrotnej do formularza reklamacyjnego. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 1. Jak zareklamować produkt? To bardzo proste, wystarczy chwila!
9.1 Zgłoś do nas swoją reklamację na maila, telefonicznie lub korespondecją pocztową. Zostaniesz poproszony o wysłanie formularza reklamacyjnego. Rekomendujemy poparcie zgłoszenia zdjęciami.
9.2 Poczekaj na kontakt z naszej strony, nastapi najszybciej jak możemy; nie później niż w przeciągu 2 dni roboczych; nastepnie w przeciągu 14 dni roboczych rozważymy Twoje zgłoszenie (zwykle w przeciągu 2-3 dni roboczych).
9.3 Otrzymasz mailowo lub telefonicznie informację o wyniku naszej reklamacji.
9.4 Otrzymasz w informacji zwrotnej adres do wysyłki.
9.5 Spakuj i odeślij przesyłkę na podany adres.
9.6 Oczekuj zwrotu należności lub wysyłki nowego produktu.
 1. Produkt reklamowany powinien zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu w jakim został dostarczony.